İçeriğe geç

Gün18 Mart 2021

Beyazzzkalem.com

DUANIN KABUL ALÂMETLERİ

Ulemâ-i âmiliyn ve meşâyih-i sâlihiyn rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma’ iyn hazeratı şöyle buyururlar ki: Dua eden kimse, henüz duada iken veya duadan sonra elinde olmaksızın huşû gelse, yahut ağlaya ağlaya … Continue Reading DUANIN KABUL ALÂMETLERİ